Odzyskiwanie danych

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych IDE, SATA, SCSI, SAS, SSD (każdy format dysku, niezależnie od systemu operacyjnego na dysku, wszystkie uszkodzenia, każda konfiguracja dysków)
 • Odzyskiwaniu danych z takich nośników jak ZIP, LS, MO, JAZ-ów
 • Odzyskiwanie danych z kart pamięci

 

 

Bezpłatna ekspertyza

W przypadku gdy wyniki ekspertyzy wykazują możliwość odtworzenia danych, a Klient rezygnuje z dalszego procesu, ponosi on koszt ekspertyzy:

 • w przypadku kart pamięci, pendrive'ów, 
 • taśm i dysków twardych w wysokości 300 PLN netto.
 • w przypadku płyt, dyskietek w wysokości 90 PLN netto.
 
 
Jesteś na: STRONA GŁÓWNA /  Odzyskiwanie danych /  Odzyskiwanie Danych z Dysków Twardych

Odzyskiwanie Danych z Dysków Twardych

Możemy odzyskiwać dane po uszkodzeniach i awariach lub zniszczeniach spowodowanych klęskami żywiołowymi.
 • dyski IDE/ EIDE, magistrale: ATA (SATA) SCSI, SAS, jak i Fibre Channel);
 • dowolna konfiguracja dysków twardych: pojedyńcze dyski lub macierze dyskowe typu RAID;
 • dyski każdego producenta.

Rodzaje uszkodzeń dysków twardych:

Specjaliści odzyskiwania danych dzielą utratę danych z dysków twardych na dwie kategorie:
 • Uszkodzenia logiczne.

Polegają na naruszeniu integralności struktury logicznej danych, a nie na uszkodzeniu samych nośników. 
Czasami w rozwiązaniu tego typu problemów pomagają standardowe narzędzia, czasem jednak problem jest na tyle poważny, że odzyskanie danych z dysku wymaga interwencji profesjonalisty pracującego w laboratorium data recovery.
 
Uszkodzenia logiczne mogą być efektem działania wirusów, skokami napięcia, przerwami w dostawie energii elektrycznej lub błędami oprogramowania.
 
Utrata danych może być również wynikiem problemów 
z partycją, wystartowaniem komputera lub uszkodzeniem, albo brakiem struktur systemu plików.
 
Jednak najczęstszym i najbardziej prozaicznym przykładem uszkodzenia logicznego jest przypadkowa kasacja danych lub użycie komendy FDISK.
 
Uszkodzenia te polegają głównie na uszkodzeniu integralności struktury logicznej danych. 
 
 • Uszkodzenia fizyczne i mechaniczne,

 
Tego typu przypadki charakteryzują się uszkodzeniem elementów mechanicznych bądź elektroniki dysków twardych.
 
Odzyskiwanie danych z dysku twardego wymaga wtedy użycia nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych 
i różnorodnych metod laboratoryjnych.

Co powoduje uszkodzenie dysku twardego?

W ponad 26% przypadków utrata danych związana jest z działaniem człowieka. Istnieje jednak wiele innych przyczyn takich jak nagłe skoki napięcia, uszkodzenia struktury danych, awarie mechaniczne, klęski żywiołowe, błędy oprogramowania i działanie wirusów.
 
UWAGA: Próba dokonania tej operacji samodzielnie bądź też przez niedoświadczonego dostawcę tej usługi grozi postępującym niszczeniem dysku, a w efekcie całkowitej UTRACIE ZAPISANYCH DANYCH.